Daisypath Anniversary tickers هم و ازواجهم

هم و ازواجهم

آنها و همسرانشان در سایه ‏هاى قصرها و درختان بهشتى بر تخت‏ها تکیه کرده ‏اند / یس:56

من زن بهتری نیستم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۳٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

حرف مردم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

خاله ساناز کجا خوابیده؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

زندگیداری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

مامان اشکامو پاک کن

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

معجزه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

هزینه های ازدواج مجدد (پست موعود)

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

اتل متل ترانه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

عشق ممنوع

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

با پی پی یه؟؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

خونه ی مادربزرگه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

پسرکم...دو سالگیت مبارک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

بارون عاشقی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()

مادرشوهر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

بیداری جنسی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

نمره ی 20

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

زندگی در قطار

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

زندگی آی زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٠٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

بابا آمد

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

پری بدون هوو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

توصیه شوهرداری: فرصت دلتنگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

قسمت هفتم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

مسئله

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

فصل پنجم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

روزهای بی هوویی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

تولد حسین

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

یکسالگی پسرکم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

بوسه بارون

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

نفر سوم...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

ترش و شیرین های زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

روز نومزدا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

خاطرات نوروز 92

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

دندونی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

لعنت بر شیطان و زیردستانش

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

روزهای غم آلود...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

نوشته ای برای پسرم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

طفل 6 ماهه ی من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

سختی های زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

دوباره کار و اداره...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

زوج بی بچه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

شروع چهارمین سال زندگی مشترک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

آیا؟؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

دل غمگین عاشق

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

دوراهی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

لینک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

واسه مامانا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٢۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

آمارگیری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

شاخه ی نیلوفر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

معجزه ای به نام حسین

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

اندکی صبر سحر نزدیک است...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

خانواده خوابالو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

آلبوم جوجه ی من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

بابایی دلتنگ

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

عید ما و جوجه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

قصه بدنیا اومدن جوجه - 3

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

صبح من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

قصه ی بدنیا اومدنه جوجه - 2

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

قصه ی بدنیا اومدنه جوجه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

اشتباهات هوویی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

مامان پری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

پری و دارا و نی نی گولو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

بودن یا شاد بودن...مسله این است

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

سال نو مبارک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

روزهای هوویی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

ما سه نفر...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

هوو کشون

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

اثبات عشقه سه طرفه!!!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

هوو بودن...هوو داشتن...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

دیوانه بازی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عید شما مبارک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

میان وعده

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

ما جا خوش کرده ایم یا...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

پرفیوم اند لاو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

حس لزجیدگیزاسیونیسم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

پری کوچک غمگین

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

پرى بدون دارا :(

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

لذت های دنیوی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

تحت تاثیر بودن

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٠٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

زن بودن و حس مردونه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

قسمت ششم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

سین جیم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

مسافر و مسافر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عاقبت عاشقی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

اسنپ شات

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

من منهای دنیا و آدما

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

این همه کودک...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

همسر سوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

تهران.موج رضایت.صدای زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٥۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

پرنده ی عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عشق بالغ

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

لیلا در وا کن مویوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

کتاب و طبیعت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

پری کُشون در هفته دهم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

آشتی کنون

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

خوب، بد و بدتر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

درد و درمون

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

زخم و استخوان

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

قسمت پنجم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

قد آغوش منی..نه زیادی نه کمی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

یار گرمابه و گلستانم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

سیزده بدر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عشق و گلای اطلسی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

قانون دل

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٥٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

عشق بهاری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()

آخرین روزهای سال 89

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

باهم..میشه مثل ماه درخشید

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سلام از دور

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

پابوس پادشاه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

بستگی داره به تو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

نکته انحرافی

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دیوار ارزوها

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دوربین... حرکت!!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

عشق راستکی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ان مع العسر یسری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سکوت غم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

وبلاگ زن دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ورود آقایان ممنوع!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

قسمت چهارم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

یا امام رضا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

رمز برتر بودن

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سی سالگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تولد و مرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

این مختار دو زنه!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

عشقولانه سنتی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سه شنبه بازار

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

عشق موتوری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

پیوند ازلی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تحلیل روانی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

قسمت سوم

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

160+

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

هزارتوی ذهن و تنهایی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

آهستگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

حس حضــــور

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

XYZ

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دارا پسر شجاع

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تقویم تاریخ

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

غریبانه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تصمیم خدا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تنهایی در جمعیت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ما لعبتکانیم...

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

مرد ِ من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

السلام علی الحسین

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

بهشت بدون عشق

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

لتسکنوا الیها

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

من همونم...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

آلودگی از ظنّ من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دلـــــهره

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ورود ممنوع!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ایش!!! حساسیت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

خواب زمستانی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

رد کن بره

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سک سک

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

قفل

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

پری روح است نه جسد

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

حضرت کنستانتین

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

زرشک با طعم عسل

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ُSOULMATE

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

روزهای خانوادگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

صبح تازه...عشق تازه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

نور و طور

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

خدایا کمک...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

خرده جنایت های زناشوهری...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

اعتقادات شل و ول ما...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سال اول..ماه هشتم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

پشت بازارچه...گذر دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

لعنت بر دومی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دنیای مردانه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

85858585

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

روح بی شفاف و مه

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

زنان و تنها یی شان

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دلم...صاحب دلم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

زن دوم...زن معمولی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

من.....بی من

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دستپخت زن دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

فحش تازه چی داری؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

حلقه ازدواج دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

خانوم کوچیک؟؟؟

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

سهم الارث زن دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ساعت چند و 23 دقیقه

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

ادب یعنی چیکار؟

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

امروز بابام مرد

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دلم برات تنگ شده جونم

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

حلقه ازدواج

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

وجدانت علیه السلام

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

همه شادی ها مال تو

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

تقسیم بلایا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

اختیار

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

دایره دایره

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

رواج و ترویج و مروج

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

خاطره

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
   + ; ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

اول سلام

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()