Daisypath Anniversary tickers هم و ازواجهم >> ساعت چند و 23 دقیقه

هم و ازواجهم

آنها و همسرانشان در سایه ‏هاى قصرها و درختان بهشتى بر تخت‏ها تکیه کرده ‏اند / یس:56