Daisypath Anniversary tickers هم و ازواجهم >> باهم..میشه مثل ماه درخشید

هم و ازواجهم

آنها و همسرانشان در سایه ‏هاى قصرها و درختان بهشتى بر تخت‏ها تکیه کرده ‏اند / یس:56